Quantcast

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης weconsult

Έκδοση 1.1/06.10.2020.

0. Προοίμιο

Η διαδικτυακή υπηρεσία weconsult (εδεξής “WECONSULT”), όπως επίσης η ιστοσελίδα workenter.gr και οι συσχετιζόμενες με αυτήν διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. Jobs, Braingain Jobs in Greece) (εφεξής “WORKENTER”) ανήκουν και διαχειρίζονται από την Gatework Ανώνυμη Εταιρεία Διαδικτυακών Εκδόσεων (εφεξής "GATEWORK", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

1. Όροι χρήσης

Η χρήση του WECONSULT από εσάς, υπό την ιδιότητα του επισκέπτη ή χρήστη (εφεξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”, “εσείς”), συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τo WECONSULT.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Το WECONSULT και το περιεχόμενο του (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας GATEWORK και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρουσίαση του ανωτέρω περιεχομένου στο WECONSULT σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το σύνολο του περιεχομένου (εικόνες, κείμενα, λογότυπα, κλπ) του WECONSULT διατίθεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή αναδιανομή του περιεχομένου, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια της GATEWORK.

3. Σήματα

Το “WECONSULT” είναι νόμιμα Καταχωρημένο Σήμα στο Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) και νόμιμα Καταχωρημένο Εμπορικό Σήμα στο Ελληνικό Γραφείο Σημάτων – Τμήμα της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

4. Περιγραφή Υπηρεσίας

Το WECONSULT είναι μια συνδρομητική υπηρεσία η οποία προσφέρει στους συνδρομητές της την δυνατότητα να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για προκηρύξεις του Δημοσίου, σχετικές με νέες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αποστέλλεται καθημερινά και η εξατομίκευση αφορά σε επιλογές, που έχει κάνει ο κάθε συνδρομητής μέσα στην πλατφόρμα WECONSULT, σχετικές με τις περιοχές και τις ειδικότητες που τον ενδιαφέρουν. Παράλληλα, λαμβάνει ενημέρωση για τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, σχετικές με νέες θέσεις εργασίας.

6. Πρόσβαση στο WECONSULT

Οι ενδιαφερόμενοι ΧΡΗΣΤΕΣ αποκτούν πρόσβαση στο WECONSULT χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (User ID) και έναν Κωδικό Πρόσβασης (Password). Ως ΧΡΗΣΤΗΣ των διαδικτυακών υπηρεσιών του WECONSULT είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης και τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας, συμφωνείτε δε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα υπό το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής σας. Ο λογαριασμός σας δεν είναι κοινόχρηστος ή μεταβιβάσιμος σε οποιονδήποτε άλλο, αλλά είναι αυστηρά προσωπικός.

Ως GATEWORK θα καταβάλουμε όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε αδιάκοπη πρόσβαση στο WORKENTER ωστόσο, κατά καιρούς οι ΧΡΗΣΤΕΣ ενδεχομένως να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά λόγω συνθηκών πέρα από τον έλεγχό μας (λόγοι ανωτέρας βίας.)

Επίσης, κατά καιρούς, η πρόσβαση μπορεί να μην είναι εφικτή εξαιτίας της διενέργειας τακτικών συντηρήσεων του συστήματος, καθώς και για άλλους συναφείς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η GATEWORK θα προβαίνει σε όλες τις εμπορικά εύλογες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση θα αποκαθίσταται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

5. Συνδρομή

H συνδρομή στο WECONSULT μπορεί να είναι μηνιαία ή ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα έως την Διακοπή της. Με την εγγραφή σας μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε, μηνιαίως, το κόστος συνδρομής με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής που θα επιλέξετε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω. Διακοπή της χρέωσης είναι εφικτή, εφόσον τηρηθεί η κάτωθι προβλεπόμενη διαδικασία Διακοπής της συνδρομής.

Η συνδρομή για την υπηρεσία WECONSULT, θα χρεώνεται με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, μηνιαία ή ετήσια, κατά την ημερολογιακή ημέρα που συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα χρέωσής σας ενδέχεται να διαφέρει, για παράδειγμα, εάν η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει προχωρήσει με επιτυχία ή εάν η συνδρομή πληρωμής ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα.

6. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή της συνδρομής σας γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους υποδεικνυόμενους έγκυρους τρόπους πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ο λογαριασμός μου». Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής, το WECONSULT διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να πραγματοποιηθεί έγκυρη πληρωμή. Όταν ενημερώνετε για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής και παραμένετε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ποσό δεν έχει εισπραχθεί, εφόσον διατηρούσατε πρόσβαση στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας. Για ορισμένες μεθόδους πληρωμής, ο εκδότης του τρόπου πληρωμής σας μπορεί να σας χρεώσει μια ξένη αμοιβή συναλλαγής ή άλλες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μεθόδων πληρωμής για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με το WECONSULT.

9. Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών

Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών (διαδικτυακών) πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, πραγματοποιείται με ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών. Σχετική καταχώρηση αγοράς στο όνομα «GATEWORK SA» εμφανίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά.

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει κατά λάθος μια αγορά ή έχετε αλλάξει γνώμη και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η παράδοση της υπηρεσίας, έχετε υποβολής γραπτής αίτησης ακύρωσης, που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο acounting@workenter.gr. Στην περίπτωση υποβολής μιας ενδεδειγμένης αίτησης ακύρωσης, η GATEWORK θα προβαίνει σε επιστροφή του ποσού. Οι επιστροφές θα γίνονται πάντα στην ίδια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά.

7. Διακοπή Συνδρομής

Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στο WECONSULT οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το λογαριασμό σας στο WECONSULT επιλέγοντας τη «Διακοπή Συνδρομής» στην καρτέλα “Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ”. Η διακοπή αφορά τον τερματισμό της αυτόματης ανανέωσης συνδρομής και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρηματικών ποσών που χρεώθηκαν για την τρέχουσα συνδρομητική περίοδο. Ως εκ τούτου θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία WECONSULT μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής.

8. Μεταβολές Τιμών

Το WECONSULT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της συνδρομής σας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία Διακοπής, που προβλέπεται παραπάνω.

9. Τροποποίηση Υπηρεσιών

Η GATEWORK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των συνδρομητών του μέσω της ιστοσελίδας WECONSULT ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων και διατηρείται το δικαίωμα Διακοπής της υπηρεσίας με τη λήξη του πληρωμένου χρόνου της τρέχουσας συνδρομητικής περιόδου.

Η GATEWORK διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την διάθεση της προσφερόμενης υπηρεσίας κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των συνδρομητών του μέσω της ιστοσελίδας WECONSULT ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία θα εξακολουθήσει να παρέχεται μέχρι την λήξη της τρέχουσας συνδρομητικής περιόδου.

4. Απόρρητο (Privacy)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία επίσης διέπει τη χρήση του WECONSULT, το οποίο αποτελεί τμήμα του WORKENTER, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

5. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο παρόν ως "Απαγορευμένη συμπεριφορά":

Αντιγράψει ή αναπαράξει (αναλογικά, ψηφιακά ή μηχανικά), διανέμει, μεταφέρει, μεταποιήσει, μεταπωλήσει, δημιουργήσει παράγωγη εργασία ή κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου WECONSULT.

Παραπλανήσει το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του WECONSULT.

Αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στο WECONSULT.

Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στο WECONSULT.

Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της GATEWORK – τούτο περιλαμβάνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή, στον οποίο δεν έχει δικαίωμα.

Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, «φορτώσει» (upload) ή άλλως μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στο WECONSULT, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τη χρήση ή επηρεάζουν αρνητικά τους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της GATEWORK.

Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους ΧΡΗΣΤΕΣ, ή την GATEWORK.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται στο WECONSULT έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ. Παρά το γεγονός ότι η GATEWORK έχει επιδείξει κάθε εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη του περιεχομένου, η παρούσα η υπηρεσία WECONSULT παρέχεται "ως έχει" και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις, είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε υπονοούνται, αποκλείονται ρητά δια του παρόντος στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, της ικανοποιητικής ποιότητας και της έγκαιρης παράδοσής του.

Το περιεχόμενο της εξατομικευμένης ενημέρωσης εξαρτάτε αποκλειστικά από σχετικό υλικό (ενδεικτικά: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, πίνακες κατάταξης κλπ) που είναι δημοσίως διαθέσιμο από τις αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά: ΑΣΕΠ). Η GATEWORK δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση, ελλείψεις ή σφάλματα στο περιεχόμενο της εξατομικευμένης ενημέρωσης που λαμβάνουν οι ΧΡΗΣΤΕΣ του WECONSULT.

Η GATEWORK δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ συνεπεία της χρήσης του WECONSULT και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης του ΧΡΗΣΤΗ περιορίζεται στο ύψος της συνδρομής που κατέβαλλε για τη τρέχουσα συνδρομητική περίοδο.

11. Πολιτική Χρήσης Cookies

Το WECONSULT τμήμα του WORKENTER kai μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Με τη χρήση του WECONSULT δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Χρήσης Cookies η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13. Τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης

Τυχόν αλλαγές που κάνουμε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, οπότε παρακαλούμε να φροντίζετε να την επισκέπτεστε συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζετε τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Συνεχής χρήση του WECONSULT μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων, θα θεωρείται αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.